Miljö

Vad vi gör för miljön

Vi tycker att man som företagare ska ta sitt ansvar och göra vad man kan för miljön och en hållbar framtid.

Därför har vi bytt ut våra bensindrivna häcksaxar och motorsågar till batteridrivna motsvarigheter. Förutom noll utsläpp av avgaser förbättrar dessa maskiner även arbetsmiljön, mindre vikt, vibrationer och ljudnivå.  Du som kund får förutom ett renare samvete när du anlitar oss, även en tystare arbetsplats.

Vi samåker alltid när det är möjligt och använder oss endast av Aspen miljöbensin till våra småmaskiner.

Vi tänker även på arbetsmiljön runtomkring oss när vi är på arbetsplatser med våra grävmaskiner. Vi har förlängt avgasrören till ovan hytt så avgaserna blåser undan de som jobbar i maskinens närhet.